Ardian Rexhaj, CA

Z. Rexhaj është Menaxher i Larte Auditimi dhe Këshillimi.

Z. Rexhaj është ne fazën finale te certifikimit nga ACCA.

Z. Rexhaj është kontabilist i certifikuar nga SHKACK

Z. Rexhaj po ashtu ka përfunduar studimet ne Universitetin e Prishtinës për Banka dhe Financa, dhe vijon Studime Master ne Universitetin e Prishtinës.

Eksperienca:

Rexhaj, Para se te bashkëngjitet ne Nexia KS shpk ka qene i angazhuar si me poshtë: nga Shtatori 2008 deri ne tetor 2016 ne KPMG Kosova, nga nëntor 2016 deri me sot ka shërbyer ne Nexia KS shpk, dhe gjate kësaj periudhe ka bere auditimin e  me shume se 120 ndërmarrjeve, ne industri te ndryshme si Banka, Kompani sigurimesh, Tregtare, Energjisë, Ndërtimit, Shërbimeve, Ndërmarrje publike, dhe NGO etj