Armir Shaipi

Z. Shaipi është një Senior Auditor,  Auditimit dhe Këshillimit

Z. Shaipi ka një diplomë nga Universiteti i Prishtinës me përqendrim kryesor në Banka dhe Financa.

Z. Shaipi ka një diplomë master në Banka dhe Financa nga Universiteti i Prishtinës.

Z. Shaipi është në proces të marrjes së një certifikimi SCAAK.

Përvoja:
Për më shumë se 4 vjet me ne, ai është angazhuar në projekt të ndryshëm në auditim dhe këshillim, dhe gjatë kësaj periudhe ka ofruar shërbime për disa ndërmarrje në industri të ndryshme si kompani tregtare, pakicë, energji, ndërtim, shërbime, ndërmarrje publike dhe OJQ etj.