Dila Hasanaj

Zonja. Hasanaj është Konsulente, Taksa dhe Kontabilitet

Hasanaj mbanë diplomë nga Universitetit i Prishtinës, Fakultetit Ekonomikë në Banka Financa dhe Kontabilitet.

Hasanaj është ne proces te certifikimit nga SCAAK.

Eksperienca:

Me shume se 6 vite ne Nexia KS, ka qene i angazhuar ne projekte te ndryshme ne Taksa, Kontabilitet, Këshillime, gjate kësaj periudhe ka marr pjese ne shume auditime dhe ne disa angazhime te këshillimit ne industri te ndryshime, tregti, shitje me pakicë dhe shumicë, energji, ndërtim, shërbime, kompani publike dhe OJQ. Me një koncentrim te veçantë ne ndërmarrjet publike.