Kushtrim Hysenaj

Z. Hysenaj është Senior Auditor, Auditimi dhe Këshillimi

Z. Hysenaj mbanë diplomë nga Rochester Institute of Technology (RIT) në Menaxhment. Ai gjithashtu ka diplomë Mastër për Bankë dhe Financë nga Universiteti i Sheffieldit.

Z. Hysenaj është ne proces te certifikimit nga SCAAK.

Eksperienca:

Me shume se 5 vite ne Nexia KS, ka qene i angazhuar ne projekte te ndryshme ne auditim, këshillime, gjate kësaj periudhe ka marr pjese ne shume auditime dhe ne disa angazhime te këshillimit ne industri te ndryshime, tregti, shitje me pakicë dhe shumicë, energji, ndërtim, shërbime, kompani publike dhe OJQ.