Nexia KS sh.p.k qeveriset nga Bordi që përfaqëson të gjitha ndërmarrjet partnere. 


Anëtarët e Bordit:

Xhevdet Beqiri, Partner, Anëtarë

Avni Musliu, Partner, Kryetar

 

Partner Menaxhues/DE:

Xhevdet Beqiri