Nexia Kosova LLC qeveriset nga Bordi që përfaqëson të gjitha partneret ne firm. 


Anëtarët e Bordit:

Xhevdet Beqiri, Partner, Kryetar

Avni Musliu, Partner, Anëtarë

 

Partner Menaxhues:

Xhevdet Beqiri