Nexia Kosova u mundëson ju apo biznesit tuaj të përfitoni nga një portofol i gjerë  i këshillimeve tej kufitarë të shërbimeve ligjore, tatimeve dhe të kontabilitetit.   

Përputhja me ligjet vendore dhe ndërkombëtare të tatimeve kërkon përpjekje, kohë dhe njohuri, veçanërisht pas rritjes së ndjeshme të rrezikut të mosrespektimit. Ekspertiza jonë përfshin këshilla të përshtatshme për të siguruar respektimin e detyrimeve tuaja tatimore dhe ligjore. Këtu përfshihen tatimet mbi të ardhurat e korporatave, tatimet mbi të ardhurat personale, tatimet indirekte, tatimi i mbajtur në burim, tatimet e sigurimeve sociale, tatimet komunal, tatimet e bartjes së tokës, detyrimet e vulës dhe tatimet e shitjes.

Grupi i Auditimit ju mundëson juve ose biznesit tuaj të përfitoni nga një portofol i gjerë i këshillave ndërkufitare në shërbimet ligjore, tatimore dhe kontabilitetit.

Këshillat tona brenda dhe jashtë vendit për kompani lokale dhe ndërkombëtare kanë një shtrirje të gjerë të pajtueshmërisë ligjore, planifikimeve tatimore dhe të shërbimeve tatimore dhe ligjore.

Ekipet tona merren me tema aktuale, duke përfshirë tregtinë elektronike (e-commerce), transferimet e çmimeve dhe tatimet e të zhvendosurve, në mënyrë që të sigurohen që firmat tona anëtare mund t’ju mbajnë të përditësuar me zhvillimet e fundit.

Mjedisi biznesor është duke u bërë më kompleks, ligjet dhe rregulloret kërkojnë më shumë informacione dhe organet e mbikëqyrjes kanë rritur kontrollin e tyre. Ligji për Tatimet është një industri dinamike dhe e shpejtë, e cila kërkon jo vetëm aftësi analitike, por edhe shkathtësi të shkëlqyera komerciale dhe në zgjidhje të problemeve. Për gjithçka që ka pasoja financiare dhe operative, pavarësisht nëse bëhet fjalë për një qeveri, një kompani apo një individ – tatimi është i rëndësishëm ashtu siç është edhe nevoja për këshilltarë të tatimeve. Natyra komplekse dhe e larmishme e tatimit do të thotë që kthimi më i thjeshtë i tatimit personal ose të biznesit duhet të hartohet me kujdes, në mënyrë që të arrihen rezultatet më të mira për klientin tonë. Ligjet në Kosovë dhe vendet e BE-së po bëhen gjithnjë e më shumë më komplekse dhe gjithëpërfshirëse, duke rritur kështu nevojat për mbështetje profesionale në mënyrë që të arrihet përputhja me ligjet dhe rregulloret e reja, dhe, prandaj,  ekipi ynë është i gatshëm të jetë pranë jush.

Shërbimet kryesore ligjore, tatimit dhe kontabilitetit përfshijnë:

 • Asistencë ligjore biznesi
 • Ngritje biznesi
 • Hartim kontratash, kontrata për punonjësit dhe kontrata tjera të biznesit
 • Asistencë në zbatim dhe menaxhim te kontratës
 • Udhëzim – zbatim për tatimet
 • Zgjidhje të strukturimit të tatimeve
 • Shërbime të këshillimit të transferimit të çmimeve
 • Regjistrim biznesi
 • Shërbime pajtueshmërie tatimi
 • Tatim në të ardhura i korporatës
 • Shërbime të pajtueshmërisë së TVSh-së
 • Shërbime të pajtueshmërisë të tatimeve personale
 • Shërbime kontabiliteti
 • Shërbime pagash
 • Procedim të dhënash
 • Përgatitje raportesh financiare.