Archive

Menaxhimi në kohë të pandemisë Covid 19...

Menaxhimi në kohë te pandemisë Covid 19... Më shumë

Nexia Covid 19 Resource Hub...

https://nexia.com/covid-19-resource-hub/... Më shumë

Audit Group Shpk ndryshon emrin, nga janari i vitit 2020 do të fu...

Me rastin e anëtarësimit ne rrjetin global te firmave te pa varura te auditimit, kontabilitet dhe këshillimeve Nexia International LLC, Audit Group Shpk ka bere ndryshimin e emrit te kompanisë dhe... Më shumë