Archive

Çfarë biznesi bën për të rritur sigurinë dhe stabilitetin e ...

A është kompania juaj e mbrojtur nga rreziqet e brendshme dhe të jashtme. Sot në të gjitha kompanitë botërore ka humbje të mëdha mashtrimesh, në Kosovë mashtrimet janë në një nivel ... Më shumë

Nexia International arrin 4bn dollar amerikane në të ardhura glo...

Nexia International (Nexia), rrjeti i nëntë më i madh global i firmave të pavarura të kontabilitetit dhe këshillimit, janë te lumtur të raportojnë rezultatet e tyre financiare për vitin 2... Më shumë

Të bësh biznes globalisht...

Të jesh i panjohur me juridiksionin lokal nuk ju ndalon të bëni planet e zgjerimit të biznesit tuaj. https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=OVElqBy2TC0 ... Më shumë