Çfarë biznesi bën për të rritur sigurinë dhe stabilitetin e tyre ne raport me Mashtrimet

A është kompania juaj e mbrojtur nga rreziqet
e brendshme dhe të jashtme.

Sot në të gjitha kompanitë botërore ka humbje
të mëdha mashtrimesh, në Kosovë mashtrimet janë në një nivel shumë të lartë dhe
janë për shkak të mungesës së kontrolleve të duhura.

Mashtrimet vlerësohen në nivel botëror në
miliarda euro dhe shumë kompani ju kushtojnë deri në 7% të shpenzimeve të tyre

Kompanitë po humbasin mesatarisht 7% të kostove
apo shpenzimeve të tyre vjetore ndaj mashtrimit, që tani kushton UK £ 110bn në
vit, ndërkohë që kostoja globale ka kapërcyer £ 3 trilionë, sipas hulumtimit
nga Crowe Clark Whitehill, së bashku me Universitetin e Portsmouth Qendra për
Studime kundër Mashtrimit (CCFS).

A keni matur ndonjëherë se sa humbjet tuaja
mund të jenë për kompaninë tuaj?

Në kuptimin të gjerë, mashtrimi mund të
përfshijë çdo krim për përfitim që përdor mashtrimin si mënyra e veprimit per
perfitime personale. Më konkretisht, mashtrimi përcaktohet si pjese e ligjit te
zi:

 • Njohja e
  keqinterpretimit të së vërtetës ose fshehja e një fakti material për të nxitur
  një tjetër që të veprojë në dëm të tij.
 • Rrjedhimisht,
  mashtrimi përfshin çdo veprim të qëllimshëm ose të qëllimshëm për të privuar
  një tjetër nga prona ose para nga mashtrimi, mashtrimi ose mjete të tjera të
  padrejta.

Mashtrimi ndaj një kompanie mund të kryhet nga
Brenda nga punonjësit, menaxherët, zyrtarët ose pronarët e kompanisë, ose nga
jashtë nga konsumatorët, shitësit dhe palët e tjera. Skema të tjera mashtrojnë
individët, në vend të organizatave.

Mashtrimi
i brendshëm

Mashtrimi i brendshëm, i quajtur edhe mashtrim
profesional, mund të përkufizohet si: “përdorimi i profesionit të një
personi për pasurimin personal nëpërmjet keqpërdorimit të qëllimshëm ose
keqpërdorimit të burimeve ose pasurive të organizatës”. Thënë thjesht, ky
lloj mashtrimi ndodh kur një punonjës, ose ekzekutivi kryen mashtrime ndaj
punëdhënësit të tij ose të saj.

Megjithëse autorët gjithnjë e më shumë po përqafojnë
teknologjinë dhe qasjet e reja në angazhimin dhe fshehjen e skemave të
mashtrimit në punë, metodologjitë e përdorura në mashtrime të tilla zakonisht
bien në kategori të qarta dhe të testuara me kohë.

Mashtrimi
i jashtëm

Mashtrimi i jashtëm ndaj një kompani mbulon
një gamë të gjerë skemash. Shitësit pandershëm mund të angazhohen në skemat e
manipulimit të ofertave, të bëjnë faturën për mallra ose shërbime që nuk
ofrohen, ose të kërkojnë ryshfete nga punonjësit. Po kështu, konsumatorët e
pandershëm mund të dorëzojnë kontrolle të këqija ose informacione të
falsifikuara të llogarisë për pagesë, ose mund të bëjnë përpjekje për kthimin e
produkteve të vjedhura ose të zbritjes për rimbursim. Përveç kësaj, organizatat
gjithashtu përballen me kërcënime për shkelje të sigurisë dhe vjedhjet e
pronësisë intelektuale të kryera nga palë të treta të panjohura. Shembuj të
tjerë të mashtrimeve të kryera nga palët e treta të jashtme përfshijnë sulmin,
vjedhjen e informacionit të pronarit, mashtrimin e taksave, mashtrimin e
falimentimit, mashtrimin e sigurimeve, mashtrimin e kujdesit shëndetësor dhe
mashtrimin e kredive.

Mashtrimi
kundër individëve

Mashtrues të shumtë kanë krijuar skema për
mashtrimin e individëve. Vjedhjet e identitetit, skemat Ponzi, skemat e phishing
dhe mashtrimet me tarifë të avancuar janë vetëm disa nga mënyrat që kriminelët
kanë gjetur për të vjedhur para nga viktima që nuk dyshojnë.

Çdo herë parandalimi për të mbrojtur nga
rreziqet është zgjidhja më e mirë duke e bërë strukturën e kompanisë, caktimin
e përgjegjësive dhe detyrave të çdo pozicioni, strukturimin e të gjitha njësive
të nevojshme në kompani dhe hartimin e procedurave, politikave, kontrolleve dhe
zbatimit të tyre. Shumë kompani jo vetëm që dështojnë në hartimin e duhur, por
gjithashtu edhe ne zbatim.

Kontabilistët dhe auditorët janë përgjegjës
për zbulimin dhe parandalimin e mashtrimit duke vlerësuar sistemet e
kontabilitetit të dobësisë duke hartuar dhe monitoruar kontrollet e brendshme,
përcaktimin e shkallës së rrezikut të mashtrimit organizativ, interpretimin e
të dhënave financiare për tendencat e pazakonta dhe ndjekjen e treguesve të
mashtrimit.

Auditimi Group Ltd është i gatshëm të
mbështesë biznesin tuaj për të bërë hartimin e duhur të politikave,
procedurave, caktimin e detyrave dhe përgjegjësive dhe kontrollet dhe
implementimet e tyre me qëllim rritjen e sigurisë, saktësisë dhe kontrollit të
kompanisë.