Klientët tanë janë lider në industrinë e tyre në Kosovë, me pakicë, tregti me shumicë, ndërtim, shëndetësi, shërbime dhe energji.

Për disa vite duke punuar së bashku me: