Nexia Kosova është anëtare e rrjetit “Nexia International”. Nexia International është një rrjet udhëheqës në të gjithë botën i firmave të pavarura të auditimit, kontabilitetit dhe këshillimit, duke siguruar një portofol gjithëpërfshirës të auditimit, kontabilitetit, taksave dhe shërbimeve këshilluese. Nexia Kosova eshte regjistruar në Kosovë dhe ka numër të rigjistrimit të biznest 811268334. Operon me zyre qendrore në Prishtinë në adresën Rr. Xhedet Doda, Dukagjini Center, Kati 3, Nr.17

Nexia International është rrjet udhëheqës global i ndërmarrjeve të pavarura të auditimit, kontabilitetit dhe konsulencës. Kur zgjidhni një ndërmarrje të rrjetit Nexia, ju merrni shërbimin më të përgjegjshëm, më personal dhe më të orientuar në partneritet kudo në botë.

“Nexia International” i referohet gjithashtu emrit tregtar të Nexia International Limited, një kompani e regjistruar në Isle of Man, e cila operon me rrjetin Nexia International. Numri i regjistrimit të ndërmarrjes: 53513C. Zyra e regjistruar: Kati i parë, Rruga rrethore e Gjashtëdhjetë, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited nuk ofron shërbime në emrin e vet ose ndryshe. Nexia International Limited dhe firmat anëtare të rrjetit Nexia International (përfshirë ata anëtarë që tregtojnë nën një emër i cili përfshin fjalën NEXIA) nuk janë pjesë e një partneriteti mbarë botëror. Nexia International Limited nuk pranon asnjë përgjegjësi për kryerjen e ndonjë akti, ose te përgjegjësive nga mosveprimi, ose detyrimet e ndonjë prej anëtarëve të tij. Çdo firmë anëtare brenda rrjetit Ndërkombëtar Nexia është një entitet juridik i veçantë.

Nexia International Limited nuk pranon përgjegjësi për ndonjë humbje që vjen nga ndonjë veprim i ndërmarrë, ose mosveprim, në bazë të përmbajtjes në këtë uebfaqe ose çfarëdo dokumentacioni dhe lidhjeve të jashtme të ofruara.

Misioni ynë

Nexia Kosova është një ndërmarrje lider  e pavarur e kontabilitetit, që bashkon individë, duke krijuar dhe sistemuar vlerat dhe qëllimet e tyre. Nexia Kosova synon të menaxhojë dhe të zhvillojë një rrjet njerëzish të suksesshëm, të përkushtuar për të ofruar shërbime cilësore, duke siguruar klientëve shërbime të auditimit kombëtar dhe ndërkombëtar, kontabilitetit, tatimit dhe këshillimit në  mënyrë kohezive, personale dhe të përshtatur.

Vizioni ynë

Ne aspirojmë të jemi zgjedhja e parë prej punëdhënësi në Kosovë, duke ofruar shërbime të cilësisë më të lartë, gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme dhe fuqizimin e bizneseve të klientëve tanë dhe angazhim të përbashkët për vlera të përbashkëta.

Vlerat tona

Ne punojmë bashkërisht, ecim përpara me shembuj të mirë, respektojmë individualitetin, jemi të përkushtuar dhe të sinqertë.

Integriteti gjithmonë vjen i pari.

Ne mbajmë një lidhje partneriteti me klientët tanë dhe për këtë arsye ndajmë me ta rrezikun dhe përgjegjësitë.

Ne funksionojmë si një ekip, duke e plotësuar njëri-tjetrin, dhe së bashku plotësojmë mangësitë e klientit tonë. Përshtatja, konfidencialiteti, siguria dhe përmirësimi i vazhdueshëm na bëjnë të dallueshëm. Ne nuk qëndrojmë pranë klientëve tanë vetëm në ditët me diell, por ne jemi gjithmonë aty për t’u ofruar atyre më të mirën.