Fakte & Statistika

Vrojtimi i Buletinit të 9-të Ndërkombëtar të Kontabilitetit 2019,
Rritje prej 11% krahasuar me 2018-ën