Të bësh biznes globalisht

Të jesh i panjohur me juridiksionin lokal nuk ju ndalon të bëni planet e zgjerimit të biznesit tuaj.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=OVElqBy2TC0